Substytucje

Oferujemy radcom prawnym z całej Polski usługi substytucji  w sądach Warmii i Mazur.

Warunkiem uzyskania zastępstwa na rozprawie  jest  zlecenie usługi  z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, przesłanie dokumentów oraz dokonanie przelewu ustalonego wynagrodzenia na konto Kancelarii. Faktury pro-forma przesyłamy e-mailem.

Koszt substytycji w Olsztynie to minimum 150 zł +vat za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w rozprawie.

Koszt substytucji poza Olsztynem to minimum 180 zł + vat za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w rozprawie  + koszty przejazdu do miejscowości poza Olsztynem.

Koszty mogą być wyższe w przypadku spraw skomplikowanych lub konieczności spotkań ze świadkami lub stronami przed rozprawą.